Thursday, January 4, 2018

שבת פרשת ויגש התקיים "טיש" עם הרבנית מרים עמיטל עם בוגרי הישיבה

בשבת פרשת ויגש התקיים "טיש" עם הרבנית מרים עמיטל בירושלים עם בוגרי הישיבה.


במהלך הערב השיבה הרבנית את היושבים אחורה בהיסטוריה לימי רחובות, לסיפורים על סביה
הרב איסר זלמן מלצר ולכתיבת חיבורו אבן האזל ושלל סיפורים נוספים. 
גם המשתתפים חלקו את זיכרונותיהם  עם מורנו ורבנו הגדול והאהוב.
מצורפים דברים שכתב הרב דניאל גוטנמכר:
ערב בקטמון עם הרבנית עמיטל

מה זה אומר לשהות כולנו ערב ביחד עם הרבנית עמיטל, האישה היקרה שליוותה אותנו בשנים שלנו בישיבה כאילו מהצללים ופתאום היא כאן מדברת ומספרת יותר מששמענו את קולה אז?

לא הרגשתי שאני יושב שם עם הרבנית עמיטל במקום לשבת עם הרב עצמו.  הרגשתי שהייתה הזדמנות להתרגש ביחד תוך שמיעה והשמעת זיכרונות של מעשים ואמירות שנתנו לנו השראה לחיים.  אם נחליאל דיסון מעביר דבר תורה שרשם בשנים קדמוניות או אני מוצא את עצמי מספר על ליל פורים בבית הרב והרבנית עם חנן פורת, ואם כולנו שומעים מהרבנית איך הרב חינך את הילדים שלו – מכל אלו נוצרה אווירה לא רק של נוסטלגיה, אלא הכרה שככה אנחנו מנהלים את החיים שלנו עם מסרים משותפים, ואפילו עם נוכחות של אישיות שאיננה, ורוחו ברוחנו מרחפת עד היום.

הייתה אינטימיות באוויר.  איך אישה מסוגלת ליצור אווירה כזאת עם בוגרים שחלק מהם או רובם כבר לא בישיבה עשרות שנים ואתה יושב שם וזוכר שבאמת היא הגיעה פעמיים לבר מצווה של אותו הבן בגלל שטעו והגיעו לאולם במוצאי שבת שבוע מוקדם ממה שהיה כתוב בהזמנה.

וגם קדושה.  בגלל שאנו ידענו אז ואנחנו חווינו שוב דרכה שהם הנחילו לנו תורה של חיים שנבעו מאירופה ועברה מהפכות בדרכים ובארץ וכל הזמן מתוך כור היתוך שכלל מלחמות וגם עצות מהרבנים לבית מלצר והחזון אי"ש.

תודה לרבנית ותודה למארגנים, ותודה שוב להרב שאנו מתגעגעים אליו.

דני גוטנמכר
No comments:

Post a Comment